PASAULINĖS KOVOJANČIOS SU VĖŽIU BENDRUOMENĖS KVIETIMAS IMTIS VEIKSMŲ

 

Mes, pasaulinė kovojanti su vėžiu bendruomenė, kreipiamės į vyriausybes, tarptautines vyriausybines organizacijas, tarptautines donorų bendrijas, plėtros agentūras, profesines organizacijas, privatų sektorių ir visą pilietinę visuomenę imtis neatidėliojamų veiksmų sustabdyti mirčių nuo vėžio augimą. Siekiant šio tikslo būtina prioritetinė valstybės parama ir planuojant reikalingas priemones, ir aprūpinant ištekliais.

 

Uždaviniai iki 2020 m.

 

• siekti didesnio sergančiųjų vėžiu išgyvenamumo.

 

Prioritetiniai veiksmai

 

Šie uždaviniai yra ambicingi. Tačiau pastaraisiais metais gauti akivaizdūs įrodymai, kad bendri veiksmai per trumpą laiką gali atnešti pasikeitimų. Todėl mes tikime, kad šie uždaviniai bus įgyvendinti.

 

Sveikatos strategija

 

• planuojant vėžio kontrolę stengtis, kad dalyvautų ir pacientai.

 

Vėžio prevencija ir ankstyvoji diagnostika

 

• vykdyti pilotinius tyrimus, kurie leistų įvertinti naujų patikros technologijų tinkamumą ir efektyvumą populiacijoje;

 

Vėžio gydymas

 

• paskatinti įvairių šalių vėžio tyrimų organizacijas bendradarbiauti, keistis duomenimis ir apibrėžti tyrimų tikslus tam, kad būtų galima optimizuoti ribotas lėšas vėžio tyrimams ir sumažinti pastangų dubliavimąsi.

 

Dėl veiklos krypčių iki 2020 m. tobulinimo

 

• UICC įsipareigoja kas antri metai paruošti ataskaitą apie uždavinių iki 2020 m. vykdymo eigą ir skelbti ją Pasauliniame vėžio kongrese.